portrait of Meles portrait of Meles

Quick Links Quick Links

ለሴቶችና ለወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የሚተጋ ድርጀት- ኢህአዴግ

ለሴቶችና ለወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የሚተጋ ድርጀት- ኢህአዴግ የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች የአገራችን ሴቶችና ወጣቶች ማህበራዊ መብታቸው ተጥሶ፣ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸው ተገፍፎና ፖለቲካዊ መብታቸውን ተነፍገው ለዘመናት ኖረዋል፡፡ በዚህም ሳቢያ ሴቶችም ሆኑ ወጣቶች ለሀገራቸው...

ፈጣን ልማት፣ ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዴሞክራሲን ለማረጋገጥ የሚተጋውን ኢህአዴግ በመምረጥ የሀገራችንን ህዳሴ እናረጋግጥ!

ፈጣን  ልማት፣ ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዴሞክራሲን ለማረጋገጥ የሚተጋውን ኢህአዴግ በመምረጥ የሀገራችንን ህዳሴ እናረጋግጥ! የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፦ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ መንግስታዊ ስልጣን የሚያዝበት ብቸኛው መንገድ በምርጫ የህዝቡን ይሁንታ በማግኘት ብቻ እንዲሆን በማያሻማ...

ኢህአዴግ የተከተለው ትክክለኛ የውጭ ጉዳይና አገራዊ የደህንነት ፖሊሲ በአገራችን ለተመዘገበው ፈጣን ልማትና አስተማማኝ ሰላም ጉልህ ድርሻ ተወጥቷል !

ኢህአዴግ የተከተለው ትክክለኛ የውጭ ጉዳይና አገራዊ የደህንነት ፖሊሲ በአገራችን ለተመዘገበው ፈጣን ልማትና አስተማማኝ ሰላም ጉልህ ድርሻ ተወጥቷል ! የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች፣ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እውን ከመሆኑ በፊት የነበሩት ስርዓቶች ሲከተሉት የነበረው ፖሊሲ የአገራችን...

Amharic Amharic English English